Dersom et krav ikke er betalt innen forfall blir det sendt inkassovarsel. Dette er en purring av kravet og et varsel om at kravet vil gå til inkasso dersom det ikke betales. Dersom heller ikke inkassovarsel blir betalt vil saken bli oversendt til inkasso. Skyldner får da en betalingsoppfordring fra MAIK Inkasso og kravet legges i arbeidsflyt for videre oppfølging.