MAIK inkasso er opptatt av at dere mottar god informasjon som kan være nyttig i hverdagen. Vi følger opp forrige nyhetsbrev i tillegg til følgende punkter:

Finanstilsynet’s «finansielt utsyn juni 2019»

Den 4. juni kom Finanstilsynet med en «temperaturmåler» om husholdninger og bedrifter.

Høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig risiko for den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge. Gjeldsveksten blant husholdningene har i flere år vært høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang. Les mer om saken her

Nytt fra Bisnode

Følg linken og se Bisnode sine nøkkeltall for «kreditt-Norge» som inneholder nytt om konkurser, anmerkninger og mye mer her

Nytt fra Virke inkasso

Virke inkasso er inkassobransjens interesseorganisasjon. De er tett på det politiske miljøet i tillegg til bransjen og fanger dermed opp hva som skjer. Vi har vært i kontakt med Aleksander H. Nordahl, leder Virke inkasso og økonomi, som kan gi oss en oppdatert status her

Innsalg nye kunder – det koster

I forrige nyhetsbrev nevnte vi hvor kostbart et innsalg mot nye kunder kan være. MAIK inkasso er bevisst dette og vi gjør hva vi kan for at de sluttkunder som betaler, skal fortsette sitt kundeforhold med dere. Ofte må det litt «voksen-opplæring» og en litt lang telefonsamtale, men vi vet hvor mye det er verdt for dere – det kan dere stole på! Les mer om MAIK inkasso her

Dashboard – vårt verktøy for å gi deg komplett informasjon på det du ønsker

Visste du at Maik for tiden jobber med et dashboard som gir deg som kunde ikke bare mye, men også nyttig informasjon? Dette er relevant og vi vil presentere eksempler i nyhetsbrev i høst. Følg med!

Vi vil gjerne benytte anledningen til å ønske dere alle sammen en riktig god sommer og vi håper på sol og varme, uansett hvor ferien går.



Med vennlig hilsen,
Tove Lautin

Leder innfordring og inkasso

Tove Lautin