Utenrettslig:

Våre saksbehandlere tar tidlig kontakt med skyldnere for å kunne finne løsninger som tilfredsstiller både skyldnere og våre kunder.

Vi får også tidlig avdekket eventuelle uenigheter eller tvister rundt kravet. Vi ønsker å løse sakene så raskt som mulig, samtidig  som vi reduserer antall  krav som går til rettslig inndrivelse.

Dette er ønskelig både for våre kunder og skyldnere da kravene løses med lavere omkostninger for skyldnerne.

Rettslig pågang:

I krav hvor vi ikke har kommet i dialog med skyldner eller betalingsviljen er lav, vurderes rettslig pågang etter en kredittvurdering av skyldner.

Trekk i lønn/trygd eller pant i eiendom/formuesgoder er mulige resultat.