MAIK Inkasso kredittvasker skyldnere og basert på dette foretas en scoring av den enkelte. Dette danner grunnlag for hvilken arbeidsflyt de legges i og hvilken oppfølging de får. Dette gjør at vi setter inn riktige tiltak mot dine kunder.

Høy kvalitet på debitordatabasen gir oss også bedre treffprosent på debitorhenvendelser, og sikrer oss høyere løsningsgrad.