Maik AS

MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for nett- og kraftselskaper i Norge og har bransjens mest komplette tjenestespekter

MAIK er en erfaren aktør på tjenestene måleradministrasjon, målerverdihåndtering, avregning, fakturering, innfordring, betalingsadministrasjon og regnskapstjenester mot kraft- og nettselskaper. Vi har en stor og variert portefølje av kunder. I dag leverer vi MAFI tjenester til 31 energiselskaper som til sammen har ca. 300.000 sluttkunder.

Vår ambisjon er at MAIK skal være en markedsleder innenfor utføring av MAFI-tjenester i Norge. Dette innebærer at vi innen 2020 har som mål å fakturere 600 000 sluttkunder. Målet er nødvendig for å sikre et sterkt kompetansemiljø og oppnå stordriftsfordeler for våre kunder. MAIK ønsker å være en nær samarbeidspartner og bidra til at MAFI-tjenestene ytes knirkefritt slik at kundene våre kan bruke hele deres tid og kreative fokus på produktutvikling, markedsføring og salg.

Med alt som skjer i energibransjen de nærmeste årene vet vi at flere aktører vil komme på banen og nye kraftprodukter vil lanseres. Konkurransen vil tilta og vi skal være profesjonelle mot våre kunder. MAIK måler kundetilfredshet årlig og er stolte av å kunne vise til en kundetilfredshet på 90% de to siste årene.

For våre kunder tar MAIK ansvar for at vi til enhver tid er oppdatert på nye lover og forskrifter i energibransjen. Vi er aktive i høringsrunder NVE inviterer til og vi deltar i Statnetts Elhub prosjekt med en av våre avdelingsledere. Dette gjør at vi sitter på førstehånds kunnskap om endringer og krav i energibransjen. På denne måten kan vi informere kundene om endringer på et tidlig tidspunkt og legge opp et løp for tilpasninger.

31
Energikunder
300
Sluttkunder
600
Kundemål 2020
90
Kundetilfredshet